ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLU.03.07.00-06-0147/20/P2

Mobile Lab Trainer w związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu MOBILELAB-TRAINER dla poprawy motoryki zawodników piłkarskich podczas manewru kopnięcia prostego piłki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia dot. zakupu infrastruktury informatycznej.

Oferty należy składać pisemnie na adres: Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik lub przesłać e-mailem na adres e-mail: biuro@mobilelabtrainer.pl do dnia 20.01.2022 r.

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo poniżej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLU.03.07.00-06-0147/20/P2 – ROZSTRZYGNIĘCIE

w terminie składania ofert wyznaczonym w zapytaniu, wpłynęły trzy oferty od poniżej wymienionych Spółek:

  • „PAT-KOMP” Informatyczna Obsługa Firm NIP:665-228-81-48
  • NEO-System” Marcin Krajewski NIP: 874-148-85-36
  • R&R Firma Informatyczna NIP: 665-272-29-00

 

Najkorzystniejszą Ofertę dla Zadania dot. Urządzenie komunikacji bezprzewodowej(np.router) ( 8 szt.) złożyła firma „PAT-KOMP” Informatyczna Obsługa Firm.

Data wpłynięcia Oferty: 19.01.2022 r., cena brutto: 9 840,00 zł

Najkorzystniejszą Ofertę dla Zadania dot. Wideorejestratory ( 8 szt.), złożyła firma „PAT-KOMP” Informatyczna Obsługa Firm.

Data wpłynięcia Oferty: 19.01.2022 r., cena brutto: 5 904,00 zł

Najkorzystniejszą Ofertę dla Zadania dot. Laptopy/ notepady/Ipady ( 8 szt.), złożyła firma „PAT-KOMP” Informatyczna Obsługa Firm.

Data wpłynięcia Oferty: 19.01.2022 r., cena brutto: 25 584,00 zł

Projekty UE

Wdrożenie innowacyjnego systemu MOBILELAB-TRAINER dla poprawy motoryki zawodników piłkarskich podczas manewru kopnięcia prostego piłki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19.

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R uzyskanych w projekcie bon na innowację, udzielonego przez DAWG S.A. nr projektu: DAWG-RPO-4/1.2.1/0010/19, Działanie: Innowacyjne przedsiębiorstwa, Podziałanie: Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat: Usługi dla przedsiębiorstw –„Bon na innowację, dotyczących stworzenia innowacyjnego systemu MOBILELAB-TRAINER dla poprawy motoryki zawodników piłkarskich podczas manewru kopnięcia prostego piłki.

Wartość projektu wynosi 2.340257,04 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 04/100 gr).

Wysokość dofinansowania ze środków UE: 1.331853,60 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 66/100 gr).

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie dla poprawy swojej funkcjonalności i działania. Jeśli Użytkownik kontynuuje przeglądanie lub wykorzystywanie tej witryny internetowej, Użytkownik udziela dorozumianej zgody na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie internetowej. Bliższe informacje na temat naszego sposobu korzystania z plików Cookie znaleźć można w polityce prywatności