fundusze ue

Badania

Celem badań jest stworzenie innowacyjnego systemu służącemu opracowaniu efektywnych planów treningowych w zakresie 4 manewrów:

opartych o analizę błędów popełnianych przez zawodnika piłkarskiego podczas treningu.

W ramach projektu przeprowadzamy szereg prac badawczych służących przede wszystkim opracowaniu algorytmów analizy danych zbieranych z czujników umożliwiających wskazanie błędów popełnianych przez zawodnika piłkarskiego podczas wykonywania poszczególnych manewrów/uderzeń w celu wdrożenia innowacyjnej usługi opracowania efektywnego planu treningowego.

Na system MOBILE LAB TRAINER składają się następujące elementy:

Istotnym elementem projektu jest analiza pozyskanych danych pod kątem opracowania jednostek treningowych uwzględniających dodatkowe kryteria tj. waga, wiek, płeć, dyscypliny sportowe, w celu skutecznego dopasowania jak najefektywniejszego treningu do predyspozycji zawodnika oraz podnoszenia jego parametrów motorycznych w ramach wykonywanego manewru.

Produkt finalny, będzie oferowany w formie usługi, która będzie polegała na interpretacji wyników uzyskanych za pomocą systemu podczas prowadzonych zajęć sportowych w celu opracowania planów treningowych oraz wytycznych do poprawy w zakresie wykonywanych ćwiczeń

Realizację projektu „MOBILELAB-TRAINER” umożliwiła współpraca w  ramach funduszu inwestycyjnego Discovery Ventures prowadzącego projekt „BRIdge Alfa wypełnienie luki podażowej projektów w obszarze Quality of life poprzez inwestycje w projekty w fazie PoP i PoC” ze środków Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwo, Działanie: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”. Numer umowy: POIR 01.03.01-00-0083/DV.007-02.00/19
Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie dla poprawy swojej funkcjonalności i działania. Jeśli Użytkownik kontynuuje przeglądanie lub wykorzystywanie tej witryny internetowej, Użytkownik udziela dorozumianej zgody na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie internetowej. Bliższe informacje na temat naszego sposobu korzystania z plików Cookie znaleźć można w polityce prywatności