Projekt „MOBILELAB-TRAINER” – prace badawcze nabierają tempa!

Na podstawie danych uzyskanych z  przeprowadzonych badań oraz analizy jakościowej  stworzono modele komputerowe wzorców ruchu dla  poszczególnych grup. Modele zaimplementowano w oprogramowanie FitlghtKicker Trainer  v1.5.

Modele wygenerowano przy pomocy oprogramowania Noraxon.

Opracowane rozwiązanie (prototyp) umożliwia wprowadzenie danych uzyskanych z urządzenia Fitlght Trainer i porównanie wyników z opracowanym modelem dla danej grupy wiekowej i płci.

Realizację projektu „MOBILELAB-TRAINER” umożliwiła współpraca w  ramach funduszu inwestycyjnego Discovery Ventures prowadzącego projekt „BRIdge Alfa wypełnienie luki podażowej projektów w obszarze Quality of life poprzez inwestycje w projekty w fazie PoP i PoC” ze środków Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwo, Działanie: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”.

Numer umowy: POIR 01.03.01-00-0083/DV.007-02.00/19

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie dla poprawy swojej funkcjonalności i działania. Jeśli Użytkownik kontynuuje przeglądanie lub wykorzystywanie tej witryny internetowej, Użytkownik udziela dorozumianej zgody na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie internetowej. Bliższe informacje na temat naszego sposobu korzystania z plików Cookie znaleźć można w polityce prywatności