Projekt „MOBILELAB-TRAINER” – prace badawcze nabierają tempa!

Na podstawie danych uzyskanych z  przeprowadzonych badań oraz analizy jakościowej  stworzono modele komputerowe wzorców ruchu dla  poszczególnych grup. Modele zaimplementowano w oprogramowanie FitlghtKicker Trainer  v1.5. Modele wygenerowano przy pomocy oprogramowania Noraxon. Opracowane rozwiązanie (prototyp) umożliwia wprowadzenie danych uzyskanych z urządzenia Fitlght Trainer i porównanie wyników z opracowanym modelem dla danej grupy wiekowej i płci. Realizację […]

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie dla poprawy swojej funkcjonalności i działania. Jeśli Użytkownik kontynuuje przeglądanie lub wykorzystywanie tej witryny internetowej, Użytkownik udziela dorozumianej zgody na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie internetowej. Bliższe informacje na temat naszego sposobu korzystania z plików Cookie znaleźć można w polityce prywatności