Projekt „MOBILELAB-TRAINER” – prace badawcze nabierają tempa!

Na podstawie danych uzyskanych z  przeprowadzonych badań oraz analizy jakościowej  stworzono modele komputerowe wzorców ruchu dla  poszczególnych grup. Modele zaimplementowano w oprogramowanie FitlghtKicker Trainer  v1.5. Modele wygenerowano przy pomocy oprogramowania Noraxon. Opracowane rozwiązanie (prototyp) umożliwia wprowadzenie danych uzyskanych z urządzenia Fitlght Trainer i porównanie wyników z opracowanym modelem dla danej grupy wiekowej i płci. Realizację […]