Trening pokazowy w Chrobrym Głogów

Mobile Lab Trainer przygotowało trening percepcji z wykorzystaniem systemu MOBILELAB Tariner.
Gościliśmy u pierwszoligowego Chrobrego Głogów, gdzie w poszczególnych strefach aktywności pracowaliśmy w mikrogrupach.

Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia treningu pokazowego i super przyjęcie przez Chrobry Głogów trzymamy kciuki za wasza drużynę.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz prototypowemu rozwiązaniu umożliwiającemu identyfikację błędów popełnianych przez zawodników możliwe było efektywniejsze przeprowadzenie treningu.

Całość powstała w oparciu o projekt realizowany ze środków dofinansowanych z UE i NCBR, przy współpracy funduszu Discovery Ventures Sp. z o.o. realizującego projekt Bridge Alfa.

Jeżeli Ty i Twój klub chciałby, abyśmy przeprowadzili trening pokazowy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zapraszamy do kontaktu.

http://www.chrobry-glogow.pl/news,13149-refleks-zwinnosc-dynamika.html

Realizację projektu „MOBILELAB-TRAINER” umożliwiła współpraca w  ramach funduszu inwestycyjnego Discovery Ventures prowadzącego projekt „BRIdge Alfa wypełnienie luki podażowej projektów w obszarze Quality of life poprzez inwestycje w projekty w fazie PoP i PoC” ze środków Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwo, Działanie: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”.

Numer umowy: POIR 01.03.01-00-0083/DV.007-02.00/19

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie dla poprawy swojej funkcjonalności i działania. Jeśli Użytkownik kontynuuje przeglądanie lub wykorzystywanie tej witryny internetowej, Użytkownik udziela dorozumianej zgody na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie internetowej. Bliższe informacje na temat naszego sposobu korzystania z plików Cookie znaleźć można w polityce prywatności