Poprawa świadomości gracza – Trening

https://mobilelabtrainer.pl/wp-content/uploads/2020/04/SmartGoals-Football-Braintraining-1.mp4 Poprawa świadomości zawodnika bez piłki i z piłką w określonych sytuacjach na boisku piłkarskim👍🧠⚽️🥅.Za pomocą SmartGoals, stworzysz pełną jednostkę treningową. Poniżej prezentujemy 3 ćwiczenia do doskonalenia poszczególnych umiejętności👇🚨1️Patrz zanim otrzymasz piłkę i wykonaj podanie do właściwej bramki (podświetlonej). ☝️Wskazówki: Pierwsze dotknięcie piłki we właściwym kierunku i dokładne podanie do SmartGoals.🏆Trenujemy: przyjęcie kierunkowe, orientację przestrzenną, […]