Projekt „MOBILELAB-TRAINER” – prace badawcze w toku!

Możemy się pochwalić, iż jesteśmy w trakcie realizacji I etapu naszego projektu badawczo – rozwojowego w ramach projektu, polegającego na opracowaniu innowacyjnego systemu służącemu opracowaniu efektywnych planów treningowych opartych o analizę motoryki oraz błędów popełnianych przez zawodnika piłkarskiego podczas treningu.  

W ramach przewidzianych prac w I etapie zrealizowano:

  • Zdefiniowano i przeanalizowano dostępne źródła danych w urządzeniu Fitlight Trainer, m.in. czas reakcji, prędkość, orientacja przestrzenna, widzenie peryferyjne które zostały włączone do systemu jako dane źródłowe w celu opracowania optymalnego wzorca ruchu badanego zawodnika.
  • Wykonano modelowanie wzorców ruchu w trakcie wykonywania poszczególnych manewrów:
  • Podanie długie prostym podbiciem,
  • Podanie krótkie wewnętrzna częścią stopy,
  • Uderzenie na bramkę prostym podbiciem,
  • Uderzenie na bramkę wewnętrzna częścią stopy.

Poniżej stanowisko pomiarowe w ramach projektu.

W    celu    opracowania kryterium optymalnego uderzenia wykonano kilka symulacji na zarejestrowanych danych systemu FL w grupach.

Badanie przygotowawcze przeprowadzone zostało w na płycie boiska sportowego. Testowano rozkład rozmieszczenia komponentów systemu Fitlight w stosunku do bramek piłkarskich (Rycina poniżej).

Wrócimy z kolejną informacją, dotyczącą postępów w ramach prac.

Realizację projektu „MOBILELAB-TRAINER” umożliwiła współpraca w  ramach funduszu inwestycyjnego Discovery Ventures prowadzącego projekt „BRIdge Alfa wypełnienie luki podażowej projektów w obszarze Quality of life poprzez inwestycje w projekty w fazie PoP i PoC” ze środków Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwo, Działanie: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”.

Numer umowy: POIR 01.03.01-00-0083/DV.007-02.00/19

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie dla poprawy swojej funkcjonalności i działania. Jeśli Użytkownik kontynuuje przeglądanie lub wykorzystywanie tej witryny internetowej, Użytkownik udziela dorozumianej zgody na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie internetowej. Bliższe informacje na temat naszego sposobu korzystania z plików Cookie znaleźć można w polityce prywatności