Mobile Lab Trainer -rozpoczęliśmy badania nad innowacyjnym systemem

skład zestawu

Nasza Spółka rozpoczęła badania naukowe nad opracowaniem innowacyjnego systemu służącemu opracowaniu efektywnych planów treningowych opartych o analizę motoryki oraz błędów popełnianych przez zawodnika piłkarskiego podczas treningu.

W praktyce nasze badania obejmują szereg prac badawczych służących przede wszystkim opracowaniu algorytmów analizy danych zbieranych z czujników umożliwiających wskazanie błędów popełnianych przez zawodnika piłkarskiego podczas wykonywania poszczególnych manewrów/uderzeń w celu wdrożenia innowacyjnej usługi opracowania efektywnego planu treningowego.

Celem badań jest stworzenie innowacyjnego systemu służącemu opracowaniu efektywnych planów treningowych w zakresie 4 manewrów:

  • podanie długie prostym podbiciem
  • podanie krótkie wewnętrzna częścią stopy
  • uderzenie na bramkę prostym podbiciem
  • uderzenie na bramkę wewnętrzna częścią stopy

Na system MOBILE LAB TRAINER składają się:

  •  Urządzenia Fitlight Trainer
  •  Zestaw kamer rejestrujących poprawność wykonania ruchu zawodnika podczas manewru/uderzenia
  •  Algorytm opisu ruchu zawodnika na podstawie analizy zbieranych danych takich jak: czas reakcji, prędkość, orientacja przestrzenna, widzenie peryferyjne

 

Istotnym elementem projektu jest analiza pozyskanych danych pod kątem opracowania jednostek treningowych uwzględniających dodatkowe kryteria tj. waga, wiek, płeć, dyscypliny sportowe, w celu skutecznego dopasowania jak najefektywniejszego treningu do predyspozycji zawodnika oraz podnoszenia jego parametrów motorycznych w ramach wykonywanego manewru.

Produkt finalny, będzie oferowany w formie usługi, która będzie polegała na interpretacji wyników uzyskanych za pomocą systemu podczas prowadzonych zajęć sportowych w celu opracowania planów treningowych oraz wytycznych do poprawy w zakresie wykonywanych ćwiczeń

fitlight
Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie dla poprawy swojej funkcjonalności i działania. Jeśli Użytkownik kontynuuje przeglądanie lub wykorzystywanie tej witryny internetowej, Użytkownik udziela dorozumianej zgody na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie internetowej. Bliższe informacje na temat naszego sposobu korzystania z plików Cookie znaleźć można w polityce prywatności